OMO Scholengroep De Langstraat – d’ Oultremont College

www.sgdelangstraat.nl
rector: Edwin Verlangen 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

  • Het Van Haestrecht College biedt alle niveaus vmbo, mavo en onderbouw havo aan.

  • De Walewyc Mavo heeft een vmbo-gt (mavo) afdeling en de Olympiaklas, een driejarige brugklas voor leerlingen met een vmbo-t/havo-advies.

  • Het Dr. Mollercollege is een school voor havo, atheneum en gymnasium en op alle niveaus bieden zij tweetalig onderwijs aan.

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 3.300 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk, het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel en het d’Oultremont College in Drunen. De scholen willen - elk met een eigen accent - onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het leerproces en aandacht schenken aan de algehele ontwikkeling van de leerlingen.

Het d’Oultremont College is een school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

  • In 2021 is Expeditie De Langstraat van start gegaan. Een ontwikkeltraject om de meerwaarde van de scholengroep te vergroten, waarbij de uniciteit en eigenheid van de scholen behouden blijft.

  • Het weerstandsvermogen is op peil.

  • In coronatijden verloopt het afstandsonderwijs prima.

  • De huisstijl is in een vernieuwd jasje gestoken.

Door de Covid-19 crisis heeft het d’Oultremont College het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de continuïteit van het onderwijs. Uitgangspunt daarbij was dat het contact met de leerling en het onderwijs altijd moet doorgaan. 
De examenleerlingen hebben altijd les op school gehad in grote ruimtes. In januari/ februari zijn er online lessen verzorgd voor alle overige klassen. De school heeft in maart/april lessen verzorgd in theater de Voorste Venne en sporthal de Dillenburg en in grote ruimtes in de eigen school om zo aan hele klassen onderwijs te kunnen verzorgen. Na de meivakantie zijn alle lessen weer in het eigen gebouw gehouden. 

De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering maken dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de leef- en leerstijl van leerlingen. Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn alle leerlingen (m.u.v. de examenklassen) op het d’Oultremont College gaan werken met een device in de klas. Het werken met de huidige schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerlingen meer motiveert en het leerrendement verhoogt. Het werken met een device biedt de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling.