Rodenborch-College

www.rodenborch.nl
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Rosmalen

Net als 2020 wordt 2021 gekenmerkt door corona en door de start van de  nieuwbouw in de Groote Wielen.

Gedurende het hele jaar heeft er voortdurend aandacht moeten zijn voor de gevolgen van corona op het leren en leven in de school. De school startte het jaar in lockdown, behalve voor de examenleerlingen en leerlingen uit kwetsbare groepen. Dit had verregaande consequenties voor iedereen: voor docenten werd er weer een beroep gedaan op hun flexibiliteit in de afwisseling van fysiek les en hybride lesgeven aan examenleerlingen en online lesgeven aan niet-examenleerlingen.

Anders dan in 2020 gingen de centraal schriftelijke eindexamens wel door. De keuze om eindexamenleerlingen wel fysiek onderwijs te bieden heeft eraan bijgedragen dat de leerlingen zich afdoende hebben kunnen voorbereiden op deze eindexamens.

Na de zomervakantie is, na welverdiende rust, weer gestart met fysiek onderwijs. Waar even werd gedacht dat we weer ‘gewoon’ terug konden naar normaal, bleek vrij snel dat leerlingen moeite hadden met het weer functioneren in het schoolritme. Wederom werd een groot beroep gedaan op de flexibiliteit om hier goed mee om te gaan. Door de inzet van de NPO-gelden kon er gelukkig meer begeleiding worden gegeven, maar het bleef toch zoeken voor iedereen. Ondertussen deed de omikronvariant zijn intrede en liepen de coronabesmettingen weer op, zowel onder leerlingen als onder docenten. Het werd steeds moeilijker om roosters rond te krijgen lessen te verzorgen. Waar dat wel lukte zat een steeds groter deel van de leerlingen thuis: zelf besmet of in quarantaine vanwege contact met een besmet persoon. In december ging de school weer in lockdown, een week voor de kerstvakantie.

In deze constellatie, die op zichzelf al genoeg uitdagingen biedt, werd er doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe school. Het is gelukt om studiedagen die daarvoor gepland waren, ook daadwerkelijk te benutten om de  nieuwe manier van werken  verder vorm te geven. Het nieuwe onderwijs concept is geheel verwoord in het nieuwe schoolplan 2022-2026.