Kennis delen

Kennisdeling versterkt de professionaliteit van alle medewerkers en daar profiteert de leerling van.

Lees meer ›Kennis delen

Script!

‘Leren van en met elkaar’ is een hoeksteen van de onderwijskundige visie in Koers 2023. Delen van kennis is daarbij onmisbaar. Met Script! biedt vereniging OMO een digitaal platform voor het delen van inzichten uit en opbrengsten van praktijkonderzoek.

Lees meer ›Script!

HD-programma rectoren/algemeen directeuren

De in 2022 herijkte benoemingsprocedure is erop ingericht om met de input van de juiste betrokkenen en op gedegen wijze de beste rectoren en directeuren voor onze scholen te vinden.

Lees meer ›HD-programma rectoren/algemeen directeuren

Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Eén van de koerspijlers van Koers 2023 is ‘effectief leiderschap binnen de school’. In de afgelopen jaren is vanuit deze pijler een traject voorbereid waarmee (toekomstig) leiders de kans krijgen om hun expertise verder te ontwikkelen en in te zetten.

Lees meer ›Leiderschapsontwikkeltraject (LOT)

Jaargesprek

In het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de scholen wordt stilgestaan bij de onderwijsontwikkeling van de school en aandachtspunten vanuit de beleidscyclus, de kwaliteitscyclus en de planning- en controlcyclus.

Lees meer ›Jaargesprek

Goed onderwijs bieden

Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij wordt Koers 2023 gebruikt als kompas op verenigingsniveau.

Lees meer ›Goed onderwijs bieden

Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvingen vo-scholen in Nederland in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 extra middelen.

Lees meer ›Nationaal Programma Onderwijs

Persoonsvorming en socialisatie

Naast kwalificatie (kennis, vaardigheden, houding) hechten we ook veel belang aan socialisatie (betrokkenheid, relatie, burgerschap) en subjectificatie (persoonsvorming, identiteit, waarden).

Lees meer ›Persoonsvorming en socialisatie